Open navigation

Nhập đơn đặt hàng POS từ CSV/Excel

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về nhập đơn đặt hàng POS từ CSV/Excel trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn nhập đơn hàng từ tệp CSV hoặc Excel, giúp quản lý số lượng lớn đơn hàng dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Đầu tiên, cần tick vào nhóm Nhập đơn đặt hàng POS để nhập sản phẩm.

Thiết lập > Người dùng > Nhập đơn đặt hàng POS

Điểm bán hàng > Nhập đơn đặt hàng POS

Tại giao diện Nhập đơn đặt hàng POS: nhấp chọn loại tập tin nạp, tạo khách hàng…

Nhấp chọn Tải lên tập tin của bạn

Tải mẫu xuống, lựa chọn mẫu tập tin cần tải.

Định dạng tệp CSV theo mẫu


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.