Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.17

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Chứng từ -  Chứng từ hóa đơn đầu vào: Tối ưu tạo mới Phiếu chi.

2. Chứng từ -  Chứng từ tổng hợp: Tối ưu chức năng Kết chuyển lỗ lãi.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.17.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.