Open navigation

Lập tờ khai nộp phí

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện lập tờ khai nộp phí trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở tờ khai

Nghiệp vụ khác > Tờ khai nộp phí cho hàng Cont (Container)

Nghiệp vụ khác > Tờ khai nộp phí cho hàng lỏng, rời

2. Lập tờ khai

3. Nộp tờ khai, nộp phí

4. Hủy tờ khai đã lập


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.