Open navigation

Lập tờ khai nộp phí

iHaiQuan - Quản lý tờ khai thu phí


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện lập tờ khai nộp phí trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Lập tờ khai

Nộp tờ khai, nộp phí

Hủy tờ khai đã lập

 

1. Vị trí mở tờ khai:

 

 

2. Lập tờ khai nộp phí:

 

 

 

3. Nộp tờ khai, nộp phí:

 

 

4. Hủy tờ khai đã lập:


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.