Open navigation

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác > Bảo vệ môi trường > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai phí bảo vệ môi trường (02/BVMT) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.