Open navigation

Danh mục Loại biểu thuế

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Danh mục Loại biểu thuế toán trong phần mềm iHaiQuan


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh tiêu đề chọn vào QL danh mục 

2. Nhấn chọn Danh mục chuẩn hải quan 

3. Nhấn chọn Loại biểu thuế


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.