Open navigation

Tạo phiếu tham gia BHXH tự nguyện

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo phiếu yêu cầu tham gia BHXH tự nguyện trên ứng dụng di động Salute Agent

 

II. Chức năng sử dụng:

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.