Open navigation

Chức năng tự động đẩy sản phẩm Shopee

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tự động đẩy sản phẩm Shopee trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Truy cập chức năng Sản phẩm > Đẩy sản phẩm;

Xuất hiện danh sách gian hàng điện tử, nhấp chọn biểu tượng Edit tại cột Thao tác.

  

 

 

Nhấp chọn +Thêm sản phẩm;

Tùy chọn sản phẩm cần thực hiện đẩy (số lượng nhiều nhất là 30), nhấp Đồng ý;

Nhấp vào Lưu, sau khi lưu hệ thống sẽ bắt đầu đẩy tự động sản phẩm.

 

 

Có thể xem những sản phẩm theo thứ tự lượt xem/ like/ danh thu .v.v. Nếu không tìm thấy được sản phẩm có thể chọn vào đồng bộ sản phẩm để cập nhật đến BigSeller.

 

 

Trường hợp không muốn đẩy sản phẩm này nữa, có thể nhấn chọn biểu tượng xóa.

 

 

Lưu ý:

1. Có thể xem sản phẩm đang đẩy hiện tại trên trang BigSeller.

2. Có thể đến kênh người bán xem sản phẩm đã được đẩy hay chưa.

3. Sau khi hoàn thành thao tác đẩy tự đông sản phẩm Shopee, nếu sản phẩm đã chọn chưa được đẩy thì hãy chờ một lát, không quá 10 phút hệ thống sẽ đẩy tự động sản phẩm.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.