Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.46

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Nạp dữ liệu từ Google Form (Thông qua Konect24): Cập nhật nghiệp vụ cho hồ sơ 630. Cập nhật thông tin kết nối qua Konect24. Tối ưu cập nhật thông tin khi xử lý xong yêu cầu từ Konect24. Tối ưu kiểm tra Licence.

2. Hồ sơ 600: Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ đối với Giảm LĐ. Tối ưu chức năng Kết xuất BC.

3. Thông tin đơn vị: Tối ưu chọn Cơ quan quản lý BHXHMã đơn vị (Thêm tìm kiếm và tối ưu sắp xếp).

4. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Đồng bộ chức năng ký PDF với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.46.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.