Open navigation

Hệ thống quản lý | Tài khoản khách

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về nhóm chức năng Tài khoản khách trong hệ thống quản lý của cổng tra cứu hoá đơn riêng.

Private Portal (Cổng tra cứu hoá đơn riêng) là một giải pháp được phát triển bởi TS24, nhằm hỗ trợ đến doanh nghiệp có nhu cầu tạo riêng trang tra cứu hoá đơn cho cho khách hàng, đối tác của doanh nghiệp thực hiện tra cứu, đồng thời doanh nghiệp cũng có thể tự chủ động trong việc quản lý nội bộ thông tin hoá đơn bán ra, mua vào của mình trên hệ thống này.

Để đảm bảo sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất, doanh nghiệp nên cần có:

. Quản trị viên quản lý hệ thống mạng.

. Hệ thống Domain, website, email.


Hướng dẫn thực hiện

Đăng nhập vào hệ thống quản lý

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang www.myportal.ts24.com.vn/user/login (*)

(*) Tuỳ theo thông tin khi đăng ký dịch vụ, sẽ có tên miền riêng tương ứng theo tên của doanh nghiệp, ví dụ công ty Alpha Test tên miền sẽ có dạng tracuu.alphatest.vn

2. Nhập thông tin tài khoản TS24 đã cung cấp cho doanh nghiệp qua email (sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành công)

3. Nhấp chọn Login để đăng nhập

Tạo mới

. Vị trí bảng chức năng

. Hỗ trợ nhập thông tin khởi tạo tài khoản đăng nhập cho người dùng đăng nhập vào cổng tra cứu hoá đơn riêng của doanh nghiệp.

. Nhấn chọn Lưu sau khi đã hoàn thành nội dung khởi tạo.

Quản lý tài khoản

. Vị trí chức năng

. Danh sách quản lý, tuỳ chỉnh thông tin tài khoản khách đã khởi tạo trước đó trong hệ thống.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.