Open navigation

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) (TT80/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) (TT80/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) (TT80/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mẫu số 05/KK-TNCN

1. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nạp dữ liệu từ xml: nạp dữ liệu tờ khai từ tập tin có định dạng xml
  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Tính lại (F2): tính toán lại dữ liệu
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Nếu chọn vào mục Phân bổ thuế do có đơn vị hạch toán phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì cần đính kèm Phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN

Thực hiện nhập liệu vào bảng kê phụ lục theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

(*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Video hướng dẫn Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) (TT80/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-khau-tru-thue-tncn-mau-05-kk-tncn-theo-thong-tu-80-2021-tt-btc-46?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.