Open navigation

Xóa cache dữ liệu sử dụng trong Home Assistant

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện xóa cache dữ liệu sử dụng trong Home Assistant.

Việc thực hiện này hỗ trợ trường hợp khởi động Home Assistant bị treo hoặc có thay đổi kết nối giữa SafetySiging ServerHome Assistant, thì cần xóa cache dữ liệu để ứng dụng có thể được sử dụng bình thường trở lại.


Hướng dẫn thực hiện

1. Khởi động Home Assistant trên thiết bị di động, tùy chọn vào biểu tượng cấu hình màu cam (Settings);

2. Chọn Debugging;

3. Chọn thực hiện Reset frontend.cache.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.