Open navigation

Tạo ký số RemoteSigner

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tạo cấu hình ký số RemoteSigner trong ứng dụng di động SafetySigning.


Cần đảm bảo những nội dung thiết lập sau đã được thực hiện, trước khi có thể cấu hình ký số RemoteSigner:

. Đã cấu hình ký số Google Drive trong phần mềm RemoteSingner (xem hướng dẫn)

. Đã cấu hình RemoteSigner với SafetySigning trong phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Đảm bảo 2 phần mềm RemoteSigner & Konect24 duy trì hoạt động cùng lúc trong quá trình tạo ký số RemoteSigner.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vào chức năng Ký số;

2. Chọn “+” / Thêm kết nối;

3. Nhập tên cho cấu hình ký số đang khởi tạo; tùy vào thiết bị ký số sử dụng cho phần mềm nào thì đặt tên tương ứng (TaxOnline, iBHXH, iXHD…)

4. Chọn Tự động nhập từ văn bản;

5. Sao chép, dán nội dung cấu hình RemoteSigner với SafetySigning trong phần mềm Konect24 vào bảng này (tham khảo hướng dẫn đã được đề cập trong phần Tổng quan phía trên)

6. Chọn Đồng ý;

7 Thông số cấu hình được tự động điền vào 3 dòng thông tin thiết lập;

8. Nhập thông tin thời gian tự động ký;

9. Chọn Lưu kết nối.

Chờ quá trình lưu cấu hình kết nối thành công, trở về DS ký số RemoteSigner để kiểm tra tình trạng kết nối của nút chức năng Ký ngay.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.