Open navigation

Cấu hình ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình ký số tài khoản Drive trong phần mềm RemoteSigner.

Đây là 1 trong 2 nội dung cấu hình cần thực hiện, để có thể tạo thông tin ký số RemoteSigner trên ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

 • Cấu hình ký số tài khoản Drive trong phần mềm RemoteSingner
 • Cấu hình RemoteSigner với SafetySigning trong phần mềm Konect24

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Cấu hình chữ ký số (Phải ghim chữ ký số điện tử để thực hiện bước này)

1. Trên thanh trình đơn chọn Trình ký từ xa, chọn Cấu hình ký số.
 2. Chọn phần mềm cần cấu hình:

 • TaxOnline: Thuế điện tử
 • iBHXH: Bảo hiểm xã hội điện tử
 • iXHD: Hoá đơn điện tử
 • iHaiQuan: Thông quan điện tử
 • Hồ sơ khác
 • HĐLĐ: Hợp đồng lao động
 • HĐKT: Hợp đồng kinh tế

3.Tùy chọn bảng cấu hình cho phần mềm đã chọn.

4. Nhấn phím chức năng hỗ trợ cấu hình:

 • Nút Insert: để thêm dòng
 • Nút F11: để xóa dòng

5.Cột Chữ ký số:

 • Chọn thông tin chứng thư số (cần kết nối thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính để có thể thấy được thông tin này).
 • Thông tin sẽ tự động hiển thị tại cột Công ty, Mã số thuế, Serial Number.

6. Tại cột Mật khẩu chữ kýNhập mã PIN của thiết bị USB Token.

7. Chọn Ghi để lưu lại nội dung đã cấu hình.

Bước 2: Cấu hình kết nối tài khoản Drive

1. Đăng nhập: Thực hiện kết nối đến tài khoản cần sử dụng (hỗ trợ Google Drive, OneDrive, ownCloud).

2. Đăng xuất: Ngắt kết nối tài khoản không cần sử dụng nữa.

3. Thông tin chung: Tùy chỉnh thời gian tự động kiểm tra ký tập tin lưu trên Drive/Cloud.

Lưu ý: Tại mục Tài khoản sẽ thể hiện tên tài khoản sau khi đã kết nối thành công.

Bước 3: Cấu hình ký PDF

1. Nhấp chọn Cấu hình ký PDF.

2. Tùy chọn thêm/bớt thông tin chữ ký số.

 • Nút Insert: để thêm dòng
 • Nút F11: để xóa dòng

3. Vùng hỗ trợ tùy chỉnh thông tin hiển thị chữ ký:

- Tên cấu hình: Đặt tên cho chữ ký số đang khởi tạo cấu hình.

- Nhóm thông tin Vị trí ký: Tùy chọn cấu hình thông tin chữ ký số sau khi ký sẽ được hiển thị tại vị trí nào.

- Nhóm thông tin Hình chữ ký:

 • Tùy chọn thể hiện hình chữ ký xuất hiện cùng chữ ký số.
 • Đối với hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động được ký bởi đơn vị, có thể đưa hình ảnh dấu mộc của đơn vị vào.
 • Lưu ý đây chỉ là hình ảnh thể hiện, giá trị pháp lý nằm ở nội dung chữ ký điện tử khi tập tin đã được thực hiện ký bằng thiết bị chữ ký số USB Token.
 • Đưa con trỏ chuột vào hình ảnh tại cột Hiển thị để xuất hiện hướng dẫn cách thay đổi hình ảnh.
 • Hình ảnh hỗ trợ hiển thị là tập tin có định dạng *.jpg / *.jpeg / *.png.

- Cột Cấu hình đang sử dụng: Nhấp đúp chuột vào dòng cấu hình nếu muốn sử dụng thông tin đó làm mặc định khi ký số.

4. Nhấn chọn Ghi sau khi đã hoàn tất việc cấu hình.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.