Open navigation

Trình ký từ xa - Gọi bưu điện để gửi hồ sơ giấy qua ứng dụng di động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách gọi bưu điện để gửi hồ sơ giấy qua thiết bị di động.


Hướng dẫn thực hiện

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản TS24ID vào ứng dụng iBHXH để thiết lập thông tin đơn vị.

(Trường hợp đang sử dụng iBHXH thì bỏ qua bước thực hiện này.)

Trên thiết bị di động, truy cập vào CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) để tìm và cài đặt ứng dụng iBHXH.

Khởi động, đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản TS24 ID, kiểm tra cập nhật thông tin công ty tại mục Người dùng > Danh sách công ty.

Tại giao diện tổng quan, nhấn chọn biểu tượng + để có thể thực hiện tạo thông tin gọi bưu điện.

  1. Kiểm tra, tuỳ chọn thông tin đơn vị
  2. Thông tin đơn vị bưu điện cần liên hệ để gửi hồ sơ
  3. Thông tin nhận kết quả trả về
  4. Nhấn chọn tạo thông tin bộ hồ sơ cần gửi.

Chuyển sang giao diện danh sách chọn, người dùng tuỳ chọn đúng tên hồ sơ cần nộp (1), nhấn chọn Lưu (2) để trở về màn hình trước đó (3), nhấn chọn Gửi (4) để gọi bưu điện.

Hoàn thành việc gọi bưu điện, người dùng thực hiện chuẩn bị mẫu hồ sơ nghiệp vụ khai báo theo quy định, văn bản kèm theo… bằng giấy bên ngoài (có đóng dấu, ký tên), chờ nhân viên bưu điện liên hệ lấy bộ hồ sơ này gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý.

Để kiểm tra thông tin mã bì thư, theo dõi quá trình gửi hồ sơ, tại ứng dụng iBHXH (di động), nhấn chọn tính năng Lịch sử giao dịch > Hồ sơ bưu điện.

  1. Vị trí bảng tính năng.
  2. Tuỳ chọn nhóm hồ sơ bưu điện.
  3. Danh sách hồ sơ đã thực hiện gọi bưu điện
  4. Bảng thông tin hồ sơ, tình trạng chuyển giao hồ sơ qua bưu điện.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.