Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.33

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

1. Bổ sung 01/TTĐB (TT80/2021):Thêm mới.


Cải tiến

1. TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng ký TS24 ID, Quên mật khẩu. Thêm cảnh báo khi đăng nhập sai nhiều lần.

2. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

3. Tài khoản nội bộ: Cập nhật danh sách phân quyền.

4. Kết xuất BC: Tối ưu xuất báo cáo 01/DNXLNT(TT80/2021).

5. 01/PBVMT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.1.1.

6. 02/GTGT (TT156/2013): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế, chuẩn XML 2.7.0 và HTKK 5.1.1.

7. 02/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.1.1.

8. 01/GTGT (TT80/2021): Tối ưu hiển thị PL43/2022/QH15.

9. Nạp tờ khai Excel từ Google Form: Tối ưu nạp dữ liệu các tờ khai 01/GTGT(TT80/2021), 01/LPMB (TT80/2021), 05/KK-TNCN (TT80/2021), 05/ĐK-TH-TCT(TT105/2020), 02TH (TT156/2013), 20-ĐK-TH-TCT (TT105/2020).

10. Xem XML Thuế: Cập nhật XSD.

11. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.33.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.