Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.32

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Thêm tùy chọn Ký tự động.Thêm hotkey thêm dòng và xóa dòng cấu hình.

2. Ký hồ sơ: Cập nhật chức năng ký hồ sơ BHXH, Thuế, Hóa đơn (Ký tất cả các file trong thư mục “MST-abc” với abc là chuỗi ký tự bất kỳ).

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.32.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.