Open navigation

B2S Driver cập nhật 1.0.103

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. Thông báo xin nghỉ từ bảo mẫu.

Đổi câu thông báo "[Tên học sinh] confirmed absense from [tên trợ lý]"

=> "[Tên học sinh] confirmed No bus from [tên trợ lý]"

=> "[Tên học sinh] xác nhận không đi bus bởi [tên trợ lý]"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.