Open navigation

Yêu cầu báo giá

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về mua hàng - yêu cầu báo giá trong 2ez..


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Mua hàng > Yêu cầu báo giá

Người dùng có thể xem thông tin tổng quát về nghiệp vụ mua hàng như là số Yêu cầu báo giá được gửi, đang chờ, bị trễ; Giá trị trung bình của các đơn hàng; Tổng giá trị đơn mua trong 7 ngày...

Để tạo một Yêu cầu báo giá mới, người dùng có thể truy cập cửa sổ tạo bằng cách nhấp vào tùy chọn Tạo.

Người dùng có thể chỉ định Nhà cung cấp, hạn chót đặt, ngày nhận, nơi giao hàng đến.

Tab Sản phẩm, nhập tên sản phẩm, mô tả, số lượng yêu cầu, giá…

Tab Thông tin khác, người dùng cung cấp thông tin đại diện mua hàng, điều khoản thương mại quốc tế, điều khoản thanh toán và vị thế tài chính.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.