Open navigation

Tải tập tin Excel mẫu để lập tờ khai

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách tải tập tin Excel mẫu để lập tờ khai TaxOnline, iBHXH.

Tập tin này hỗ trợ cho mô hình giải pháp kết nối lập tờ khai Excel hồ sơ nghiệp vụ (thuế, bảo hiểm xã hội…) để ký số từ xa nộp cho cơ quan chức năng thông qua ứng dụng di động SafetySigning.

Một số tài liệu tham khảo về mô hình giải pháp trên:

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối lập tờ khai Excel trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Lập tờ khai Excel mẫu, ký nộp trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Tải tập tin theo 1 trong 2 cách sau:

Tải tập tin từ website của TS24

1. Truy cập website ts24.com.vn

2. Chọn Tải xuống

3. Tìm đến vị trí danh mục Tệp Excel mẫu để lập tờ khai TaxOnline / iBHXH, chọn Tải xuống (*)

(*) Tuỳ thực tế người dùng cần lập hồ sơ nghiệp vụ cho phần mềm nào thì nhấp chọn tải xuống trong danh mục tương ứng

4. Xuất hiện cửa sổ Drive của TS24 cung cấp danh sách mẫu tờ khai

5. Nhấp chuột phải vào mẫu tờ khai cần sử dụng

6. Chọn Download (Tải xuống) để lưu về máy

Tải tập tin từ ứng dụng di động SafetySigning

1. Vào chức năng Ký số

2. Chọn Danh sách file mẫu

3. Tuỳ chọn tải tập tin mẫu (*)

(*) Tuỳ thực tế người dùng cần lập hồ sơ nghiệp vụ cho phần mềm nào thì chọn nút chức năng tương ứng theo tên phần mềm đó

4. Xuất hiện cửa sổ Drive của TS24 cung cấp danh sách mẫu tờ khai, tuỳ chọn nút hiển thị để chuyển đổi xem theo dạng kanban / danh sách tên tờ khai cần sử dụng

5. Nhấp chọn vào mẫu tờ khai cần sử dụng

6. Chọn biểu tượng tải xuống để lưu về máy


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.