Open navigation

Tùy chỉnh khuyến mãi của Lazada

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cài đặt giá khuyến mãi và thời gian khuyến mãi của Lazada trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Thiết lập cho từng sản phẩm:

 

 

Cài đặt giá khuyến mãi, ngày khuyến mãi, hoàn tất thì nhấp chọn Đồng ý.

 

 

2. Thiết lập hàng loạt nhiều sản phẩm:

2.1. Đối với sản phẩm trực tuyến (online):

Cách thực hiện 1

 

 

 

Cách thực hiện 2

 

 

 

2.2. Đối với sản phẩm tại danh mục Hộp nháp và Tải lên thất bại:

 

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.