Open navigation

Xếp học sinh vào xe theo danh sách có sẵn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện xếp học sinh vào xe theo danh sách có sẵn trong hệ thống Bus2School.


Trình tự thực hiện

. Tạo sản phẩm (Tạo vé)

. Tạo loại hành trình

. Tạo điểm đón

. Tạo đơn hàng


Hướng dẫn thực hiện

Tạo sản phẩm (Tạo vé)

1. Tại giao diện trình đơn chính, chọn Bán hàng

2. Chọn Sản phẩm > Sản phẩm

3. Nhấn chọn TẠO

4. Nhập tên sản phẩm

5. Nhập loại sản phẩm

6. Nhập giá bán

7. Nhập thuế bán hàng

8. Chọn công ty

9. Nhập đơn vị tính

10. Nhấn chọn LƯU để hoàn tất


Tạo loại hành trình

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Tuyến đưa đón > Loại hành trình

3. Nhấn TẠO

4. Nhập thông tin Chuyến, Loại chuyến đi, Lượt đi

5. Nhấn LƯU để hoàn tất


Tạo điểm đón

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Tuyến đưa đón > Địa điểm đón

3. Nhấn TẠO

4. Sao chép (Copy) thông tin tại ô Tên

5. Sử dụng trình duyệt web truy cập địa chỉ https://www.google.com/maps

. 5A: dán (Paste) thông tin đã sao chép ở bước trên vào ô tìm kiếm, nhấn Enter / biểu tượng  để dò địa điểm

. 5B: nhấp chuột phải tại vị trí vừa được định vị trên bản đồ

. 5C: nhấn chuột trái tại dòng thông tin đầu tiên để sao chép

6. Dán nội dung vừa sao chép vào 2 dòng thông tin Latitude (X)Longtitude (Y)

7. Đánh dấu chọn ô Trường học nếu đây là địa chỉ của trường học

8. Chọn tên trường học

9. Nhấn LƯU để lưu lại thông tin đang khởi tạo


Tạo đơn hàng

Tuỳ chọn tạo thông tin đơn hàng theo 1 trong 2 hình thức sau

Nhập liệu trực tiếp

1. Chọn chức năng Bus2School

2. Chọn Tuyến đưa đón > Địa điểm đón

3. Nhấn TẠO

Bảng nhập nội dung chi tiết đơn hàng đang khởi tạo

1. Chọn khách hàng (nhập tên học sinh)

2. Đánh dấu chọn lấy địa chỉ khách hàng

3. Nhập địa chỉ điểm đón (địa chỉ đón học sinh lên xe), điểm trả (địa chỉ trả học sinh xuống xe)

4. Chọn loại hành trình (Đi / Về)

5. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc nếu trường hợp học sinh đó chỉ đến trường một vài ngày trong tuần

=> đánh dấu chọn thứ tương ứng (lưu ý: trường hợp này thì tạo báo giá theo vé xe ngày)

6. Nhập giờ bắt đầu đón học sinh ở mục Giờ khởi hành

7. Nhập Giờ trả mong muốn khi tới trường

8. Chọn nhà xe

9. Chọn phương tiện

10. Tại mục Chi tiết đơn hàng chọn THÊM SẢN PHẨM để mở giao diện chọn loại vé

11. Chọn loại vé tương ứng tùy theo sự quản lý của trường, chọn LƯU & ĐÓNG

Chọn LƯU tại góc phải dưới cùng của cửa sổ để hoàn tất việc tạo báo giá đơn hàng

Xác nhận đơn hàng tạo chuyến đi (tạo vé)

1. Tạo báo giá thành công, nhấn chọn XÁC NHẬN

2. Đơn hàng chuyển sang trạng thái ĐƠN BÁN HÀNG, nhấn chọn Giao hàng

3. Chọn Điểm đón

4. Hiển thị danh sách lộ trình của học sinh theo đơn hàng đã tạo

Nạp dữ liệu từ tập tin mẫu

1. Trong giao diện chức năng Bán hàng chọn Import dữ liệu > Import dữ liệu từ file xls

2. Chọn FILE MẪU để tải tập tin Excel mẫu về máy tính; nhập danh sách đơn hàng vào tập tin này

3.         Chọn TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN

4.         Tuỳ chọn tập tin mẫu đã nhập liệu lưu trên máy tính

5.         Chọn Open

6.         Chọn NHẬP để nạp dữ liệu từ tập tin mẫu vào hệ thống

Xác nhận nhiều đơn hàng cùng lúc tại danh sách Báo giá

1. Trên thanh trình đơn chọn Đơn hàng

2. Tuỳ chọn dòng thông tin báo giá cần xác nhận

3. Chọn vào biểu tượng 

4. Chọn biểu tượng  để mở rộng trình đơn chức năng

5. Chọn Xác nhận đơn hàng để hệ thống thực hiện xác nhận thông tin đơn hàng đã chọn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.