Open navigation

[651b] - Ký hợp đồng với cơ sở KCB hằng năm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm trong phần mềm iBHXH.

Thủ tục thay đổi (651b) được thực hiện đối với cơ sở khám chữa bệnh bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, danh mục dịch vụ, kĩ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có sự thay đổi).


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử > Chính sách BHYT > [651b] Ký hợp đồng với cơ sở KCB hằng năm > Chọn kỳ kê khai

Nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm và đính kèm file.

Người dùng thực hiện nhập thông tin đầy đủ vào Mẫu DNHDKCB bên dưới.

Thực hiện đính kèm hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Cơ quan BHXH.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.