Open navigation

Giấy đề nghị miễn tiền chậm nộp (92/2021/NĐ-CP)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập giấy đề nghị miễn tiền chậm nộp (92/2021/NĐ-CP) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác > Giấy đề nghị > Giấy đề nghị miễn tiền chậm nộp (92/2021/NĐ-CP) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

Tại cột thông tin bên trái nhấn chọn Thêm lần.

2. Nhập liệu (*):

Mẫu hồ sơ chỉ hỗ trợ đính kèm tập tin lưu từ máy tính vào để gửi nộp cho Cơ quan Thuế.

Người dùng soạn thảo nội dung văn bản cần gửi cho Cơ quan Thuế, lưu tập tin dưới dạng Word (.docx) hoặc Excel (.xlsx) để có thể đính kèm vào hồ sơ này.

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.