Open navigation

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng năm tính thuế từ 2021:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế TTĐB > Thuế TTĐB (TT80/2021) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

1.2 Hồ sơ lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng năm tính thuế từ 2020 trở về trước:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế TTĐB > Tờ khai thuế theo thông tư cũ > Thuế TTĐB (01/TTĐB) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

Tại cột thông tin bên trái nhấn chọn Thêm mới.

2. Nhập liệu (*):

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.