Open navigation

Danh mục Hình thức thanh toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thiết lập danh mục Hình thức thanh toán trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Danh mục > Hình thức thanh toán

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.