Open navigation

Quản lý ứng dụng Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Quản lý ứng dụng Drive trong hệ thống 2ez, HR24

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần tạo cấu hình xác thực cho tài khoản Drive để có được thông số thiết lập (hướng dẫn được cung cấp tại cuối bài viết)


Hướng dẫn thực hiện

Vào mục Thiết lập > Kĩ thuật > Cài đặt chung để kích hoạt chế độ nhà phát triển

Vào mục Thiết lập > Kĩ thuật > Quản lý ứng dụng Drive để tạo bảng cấu hình kết nối

Nhấn TẠO, chọn loại Drive theo cấu hình đã tạo cấu hình xác thực trước đó trong tài khoản Drive tương ứng.

Với Google Drive người dùng cần nhập thêm các URI vào mục Phạm vi cần thiết

Nhấn Lưu sau khi hoàn tất việc cấu hình


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.