Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.17

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 03 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Phiếu xuất kho: Tối ưu sửa hóa đơn điều chỉnh số lượng âm.

2. Lập hóa đơn từ Excel: Thêm tùy chọn lập hóa đơn từ mẫu BigSeller.

3. Lập hóa đơn qua MTT: Thêm "DSHĐ cần lập 04/SS-HĐĐT".

4. Danh sách hóa đơn: Tối ưu xuất PDF xóa bỏ.

5. Ký số Hóa đơn: Thêm tùy chọn ký số OneDrive.

6. Tham số hệ thống: Thêm tùy chọn đăng nhập OneDrive.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.17.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.