Open navigation

Danh mục biểu mẫu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng danh mục biểu mẫu trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: QL danh mục > Danh mục biểu mẫu

Loại biểu mẫu Hợp đồng ngoại thương

Loại biểu mẫu Bảng chào giá cho hàng hóa

Loại biểu mẫu Giấy phép bán hàng

Loại biểu mẫu Mẫu thư giao dịch thương mại


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.