Open navigation

Bảng giá

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về bảng giá trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, bạn có thể thiết lập các bảng giá khác nhau cho các sản phẩm hoặc đối tượng khách hàng khác nhau, mang lại sự linh hoạt và tùy biến hơn trong việc định giá.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Chi tiết giáchọn Bảng giá mặc định và Bảng giá nâng cao, thêm Bảng giá khả dụng trong cấu hình điểm bán hàng.

Xem Bảng giá.

Thêm bảng giá thứ hai.

Xem biểu tượng bảng giá trong dòng đặt hàng POS.

Nhấn vào biểu tượng bảng giá, một trình hướng dẫn hiện ra.

Bảng giá đã chọn thêm vào dòng đặt hàng.

Bảng giá đã thêm vào hóa đơn.Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.