Open navigation

[Mẫu cũ] Tờ khai Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước trong phần mềm TaxOnline..


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Kê khai

3. Chọn Tờ khai theo thông tư cũ

4. Chọn Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

5. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai,  sau đó nhấn chọn Đồng ý.

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT

1. Chọn Thêm (F2) và tích chọn vào ô vuông thể hiện số lần

2. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

* tham khảo bài Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Xuất Excel: xuất file dưới dạng .xlsx
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) 

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-thue-gtgt-truc-tiep-tren-doanh-thu-04-gtgt-39?fullscreen=1#


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.