Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.7

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 17 tháng 01 năm 2023


Tính năng mới

1. Danh sách hóa đơn: Thêm chức năng “Hoàn tác hủy HĐ”.


Cải tiến

1. Hệ thống: Tối ưu chức năng kiểm tra gói dịch vụ.

2. Hóa đơn điện tử: Tối ưu nạp dữ liệu đối với hóa đơn bệnh viện.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.7.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.