Open navigation

Bán hàng xuất khẩu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng xuất khẩu trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế xuất khẩu:

Trường hợp 1: Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

Nợ TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

            Có TK 511                              Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

            Có TK 3333                            Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK)

Trường hợp 2: Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

Hạch toán doanh thu

Nợ TK 111, 112 131...                        Tổng giá thanh toán

            Có TK 511                              Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511                                          Doanh thu bán hàng

            Có TK 3333                            Thuế xuất, nhập khẩu

Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632                                          Giá vốn hàng bán

            Có TK 155, 156...

Khi nộp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3333                                          Thuế xuất, nhập khẩu

            Có TK 111, 112...

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Nhân viên kinh doanh ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với khách hàng
  • Đặt chỗ trên tàu để xếp và chuyển hàng
  • Phát hành chứng từ xuất khẩu: Hợp đồng, Hóa đơn, Tờ khai, Vận đơn, Chứng nhận xuất xứ
  • Khi hàng ra đến cảng, sẽ được làm thủ tục để thông quan
  • Khi hàng bắt đầu rời cảng, bộ chứng từ cũng sẽ được gửi tới cho khách hàng.
  • Nhân viên kinh doanh thông báo cho khách hàng để theo dõi và nhận hàng
  • Yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi đã nhận hàng

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Phiếu xuất, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5)

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5)

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.

Lập  hóa đơn GTGT:

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo hóa đơn bán ra bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu xuất đã được lập và ngược lại


Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu xuất, Phiếu thu, Giấy báo cóBài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.