Open navigation

Cài đặt phần mềm Visual Studio 2013

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cài đặt phần mềm Visual Studio 2013.

Phần mềm này là phần mềm hỗ trợ mở rộng cần cài đặt trong máy tính người dùng, để có thể sử dụng những phần mềm do TS24 cung cấp (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD, ezBooks…).


Hướng dẫn thực hiện

1. Truy cập website https:// ts24.com.vn

2. Vào mục Tải xuống

3. Tìm nội dung giới thiệu phần mềm Visual Studio 2013, nhấn chọn tải về Phiên bản x86 (hỗ trợ cho Hệ điều hành Windows 32 bit) hoặc Phiên bản x64 (hỗ trợ cho Hệ điều hành Windows 64 bit)

4. Chờ gói cài đặt được tải về máy tính, nhấp chọn để khởi động trình cài đặt

5. Thực hiện theo các bước hướng dẫn để hoàn thành việc cài đặt


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.