Open navigation

Hoạt động Nhập hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hoạt động nhập hàng trong hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Kho hàng > Tổng quan

 

Người dùng chọn vào Cần xử lý để nhập hàng về kho.

Lúc này người dùng lưu ý:

Nhấn vào Xác nhận  để nhập hàng đúng với số lượng đã yêu cầu trong đơn hàng.

Nếu số lượng hàng nhập về không đủ vui lòng nhập số lượng hoàn thành vào từng dòng ở hoạt động bằng cách nhấp chọn biểu tượng ở góc phải bên dưới màn hình.

1. Xác nhận số lượng thủ công:

- Tại cột Hoàn thành nhập số lượng sản phẩm thực tế khi nhập hàng.

- Bấm Xác nhận để hoàn tất.

Chọn Hủy bỏ: Nếu hủy bỏ việc nhập hàng.

2. Mã vạch theo số sê-ri/ số lô (Các đơn vị quản lý hàng hoá thông qua số lô/ số serial để truy xuất lại hàng hoá):

2.1 Nạp Lô/ Sê-ri:

- Bấm vào Nạp Lô/ Sê-ri, tải file dữ liệu để nạp.

2.2 Quét mã vạch theo số Sê-ri/ Số Lô:

- Bấm Bắt đầu quét mã vạch theo số Sê-ri/Số Lô của sản phẩm.

- Bấm Xác nhận để hoàn tất.

Trường hợp người dùng không muốn hiển thị các lô/ sê-ri sản phẩm thì bấm vào Xoá hết, sau đó quét mã vạch để thêm sản phẩm

Trường hợp người dùng muốn thêm sản phẩm bắt đầu từ số sê-ri nào thì nhập số sê-ri đó vào ô Số sê-ri bắt đầu, chọn vào Chỉ định số Sê-ri, hệ thống sẽ lấy sản phẩm bắt đâu từ số sê-ri người dùng yêu cầu.

Lưu ý:

- Đảm bảo máy quét mã vạch hoạt động chính xác.

- Mã vạch trên sản phẩm phải rõ ràng, dễ đọc.

- Mục Mã vạch di động chỉ áp dụng khi thực hiện quét mã vạch.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.