Open navigation

Nạp danh sách quản lý người tham gia


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách nạp danh sách quản lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện vào hệ thống Salute Service.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: tạo file mẫu nhập liệu

 

Bước 2: thực hiện nhập liệu vào file mẫu vừa tạo

Bước 3: nạp file mẫu đã nhập liệu vào hệ thống


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.