Open navigation

[ Mẫu cũ ] Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản 02/TNDN (Quý) áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản mẫu 02/TNDN (Quý) áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Thuế TNDN

3. Nhấn chọn Tờ khai theo thông tư cũ

4. Chọn Tờ khai thuế TNCN từ bất động sản (02/TNDN) ( Quý)

5. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Tại mục CQT cấp cục  CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

3. Nhập liệu trực tiếp vào các mục thông tin trong tờ khai: Bên chuyển nhượng; Bên nhận chuyển nhượng

4. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.