Open navigation

Tạo Access Token

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo Access Token trong Home Assistant.

Access Token là 1 trong 3 thông số cấu hình Thông tin Kết nối để tạo nút chức năng Ký ngay trong ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Đường dẫn kết nối (Kết nối từ bên ngoài cho Home Assistant)

. Mã Access Token trên Home Assistant

. Entiy ID


Hướng dẫn thực hiện

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn);

Cài đặt, thiết lập ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: cấu hình ký số Home Assisant (phần Thông tin Cấu hình(xem hướng dẫn);

 

Truy cập đến chức năng hỗ trợ tạo Access Token

1. Khởi động Home Assistant, tại giao diện Tổng quan (Overview), chọn biểu tượng trình đơn trên góc trái màn hình hiển thị;

2. Vào Profile của SafetySigning;

3. Tìm đến mục Long-Lived Access Tokens, chọn CREATE TOKEN.

Khởi tạo Access Token

1. Đặt tên cho Access Token đang khởi tạo;

2. Chọn OK;

3. Chương trình sẽ tự tạo ra 1 chuỗi mã Access Token;

4. Chọn khối chuỗi mã và nhấn sao chép (Copy) (*), lưu lại thông tin này vào tập tin ghi chú để có thể thực hiện cấu hình Thông tin Kết nối trong ứng dụng di động Home Assistant (xem hướng dẫn);

(*) Chuỗi mã Access Token này chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất; sau khi đóng bảng nội dung đang hiển thị sẽ không thể nào lấy được thông tin này nữa. Trường hợp người dùng không lưu lại thông tin, cần tạo mới lại Access Token khác và Access Token đã tạo sẽ không còn sử dụng được.

5. Nút chức năng tạo ra mã QR CODE cho chuỗi mã vừa khởi tạo (không bắt buộc thực hiện);

6. Đóng bảng nội dung đang hiển thị;

7. Thông tin Access Token đã được khởi tạo.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.