Open navigation

Ký điện tử có mã xác thực

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn ký điện tử có mã xác thực dưới dạng QrCode trên ứng dụng di động SafetySigning.

Đây là giải pháp hỗ trợ đáp ứng cho nhu cầu người dùng, đơn vị sử dụng chứng từ có hình ảnh chữ ký, con dấu dưới dạng điện tử được tạo mã xác thực từ nhà cung cấp dịch vụ Google, Microsoft


Nội dung cần chuẩn bị

. Người dùng có tài khoản Drive (Gmail / Microsoft)

. Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Drive trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng di động hỗ trợ tạo mã xác thực (xem tiếp hướng dẫn thực hiện bên dưới)


Hướng dẫn thực hiện

Trên thiết bị di động, vào cửa hàng ứng dụng Google Play (thiết bị Android) / App Store (thiết bị Apple), tìm và cài đặt ứng dụng Google Authenticator / Microsoft Authenticator (*).

(*) Phạm vi bài viết này hướng dẫn cách thực hiện theo ứng dụng Google Authenticator

Đăng nhập tài khoản Drive trong ứng dụng tạo mã xác thực

1. Khởi động ứng dụng Google Authenticator

2. Chọn Sign in

3. Tuỳ chọn tài khoản Drive cần đăng nhập, lưu ý đăng nhập theo tài khoản Drive đã kết nối trong ứng dụng SafetySigning

4. Thông báo đăng nhập thành công

5. Tuỳ chọn cho phép lư mã xác thực tạo ra từ ứng dụng được lưu vào Drive

6. Giao diện ứng dụng sau khi đã đăng nhập, duy trì hoạt động cửa sổ ứng dụng, không đóng hoàn toàn

Lấy thông tin cấu hình Google Authenticator từ SafetySigning

1. Khởi động ứng dụng SafetySigning

2. Vào Trang chủ

3. Chọn vào biểu tượng cài đặt tài khoản tại góc trái bên trên

4. Trong nhóm chức năng Cài đặt hệ thống, chọn vào Cấu hình Google Authenticator

5. Xuất hiện bảng thông tin cung cấp thông số cấu hình, duy trì hoạt động của cửa sổ ứng dụng, thực hiện sao chép tuần tự khoá thiết bị để tạo thông số kết nối cho ứng dụng Google Authentictor

Tạo khoá cài đặt tạo mã xác thực trong ứng dụng di động Google Authenticator

1. Trở lại giao diện ứng dụng Google Authenticator, chọn vào biểu tượng + tại góc phải bên dưới

2. Chọn Enter a setup key

3. Dán thông số cấu hình có được từ ứng dụng SafetySigning tại bước hướng dẫn trên vào bảng chi tiết này

4. Chọn Add để lưu lại khoá cài đặt

5. Xuất hiện chuỗi số mã hoá thay đổi ngẫu nhiên trong 30s, sử dụng chuỗi này để tạo mã xác thực cho chữ ký điện tử trong ứng dụng SafetySigning

Tạo mã xác thực QrCode khi thực hiện ký điện tử trong ứng dụng SafetySigning

Duy trì hoạt động 2 ứng dụng SafetySigning, Google Authenticator khi thực hiện

1. Trong ứng dụng SafetySigning vào Ký điện tử

2. Tuỳ chọn Drive có lưu tập tin cần ký điện tử

3. Chọn tập tin cần thực hiện ký

4. Chọn biểu tượng chỉnh sửa tại góc phải bên dưới

5. Chọn Thêm chữ ký

6. Chữ ký đã được thêm vào tập tin

7. Chọn Hoàn tất

8. Chọn Lưu chữ ký có thông tin QrCode

9. Xuất hiện bảng yêu cầu nhập mã xác thực, vẫn giữ tình trạng hoạt động của SafetySigning, chuyển cửa sổ sử dụng sang Google Authenticator

10. Chuyển sang ứng dụng Google Authenticator, chạm vào chuỗi mã xác thực để thực hiện sao chép thông tin này

11. Chọn Dán mã xác thực

12. Chọn Xác thực

13. Chờ chương trình kiểm tra cập nhật mã xác thực vào chữ ký điện tử

14. Tập tin sau khi đã hoàn thành ký điện tử với chữ ký điện tử có mã xác thực

15. Tại vị trí chữ ký điện tử xuất hiện thêm hình ảnh mã QrCode kèm thông tin tài khoản Drive, thời điểm tạo chữ ký này

Kiểm tra xác thực chữ ký trên ứng dụng SafetySigning

1. Vào Trang chủ

2. Chọn vào biểu tượng cài đặt tài khoản tại góc trái bên trên

3. Trong nhóm chức năng Cài đặt chung, chọn vào Xác thực chữ ký

4. Tuỳ chọn Quét QrCode từ camera

5. Đưa camera đến vị trí có mã QrCode

6. Thông tin QrCode hiển thị sau khi hoàn thành việc quét kiểm tra  


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.