Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.21

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Tối ưu giao diện.

2. Kết nối qua Konect24: Cập nhật thư viện kết nối.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.21.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.