Open navigation

Thiết lập hệ thống kế toán Việt Nam

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu vị trí thiết lập hệ thống kế toán Việt nam trong hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng này cơ bản đã được hỗ trợ thiết lập mặc định khi khởi tạo hệ thống sử dụng cho người dùng đăng ký dịch vụ 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Tại thanh trình đơn chính chọn vào mục Thiết lập

2. Chọn Cài đặt chung

3. Xuất hiện bảng Thiết lập bên phải, tìm và chọn chức năng Kế toán

4. Tại nhóm thiết lập Thuế, mục Quốc gia tài chính, tuỳ chọn Việt Nam


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.