Open navigation

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01/XSBHDC) (TT40/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01/XSBHDC) (TT40/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01/XSBHDC) (TT40/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, mẫu số 01/XSBHĐC

1. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

Phụ lục 01-1/BK-XSBHĐC đính kèm tờ khai 01/XSBHĐC kê khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ tháng / quý cuối cùng trong năm tính thuế.

Thực hiện nhập liệu vào bảng kê theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu (F8) hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

(*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Video hướng dẫn Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01/XSBHDC) (TT40/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-khau-tru-thue-tncn-01-xsbhdc-theo-thong-tu-40-2021-tt-btc-44?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.