Open navigation

Pro4U cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 05 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

1. Cập nhật module ts24_pro4u_management cập nhật V15.0_1.0

2. Cấu hình VietQR theo công ty

3. Tạo QR thanh toán phí dịch vụ

4. Import sao kê ngân hàng để xác nhận đơn hàng


Cải tiến

1. Import phí dịch vụ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.