Open navigation

Thay đổi địa chỉ email của tài khoản TS24 ID

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện thay đổi địa chỉ email được liên kết sử dụng với TS24 ID;

Việc thực hiện này được áp dụng khi người dùng có địa chỉ email đã liên kết với TS24 ID không còn được sử dụng hoặc cần thay đổi lại địa chỉ email khác để tiếp tục sử dụng dịch vụ của TS24.

Quyền truy cập, tra cứu thông tin tài khoản, gói dịch vụ đã sử dụng… vẫn được bảo lưu sau khi thực hiện việc thay đổi này.


Trình tự thực hiện

Đăng nhập vào phần mềm sử dụng;

Tại bảng thông tin TS24 ID, nhấn chọn Thông tin người dùng hoặc TS24 ID.


Xuất hiện bảng thông tin thay đổi TS24 ID, nhập địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng làm TS24 ID mới, nhấn chọn Đồng ý.

Kiểm tra email để tìm mã xác minh, sau đó nhập mã xác minh này để hoàn thành việc thực hiện.(*)

(*): trường hợp không nhận được email cung cấp mã xác minh gủi đến hộp thư Inbox, có thể kiểm tra tại hộp thư Spam để có thể lấy thông tin này.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.