Open navigation

Thay đổi địa chỉ email của tài khoản TS24 ID

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thay đổi tài khoản TS24 ID đang sử dụng sang 1 tài khoản TS24 ID mới.


Hướng dẫn thực hiện

Chuẩn bị tài khoản TS24 ID cần chuyển đổi sangcó thể là tạo mới 1 tài khoản (*) / 1 tài khoản đã có sẵn khác.

(*) Tham khảo chi tiết bài viết hướng dẫn khởi tạo tài khoản TS24 ID.

Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản TS24 ID đang sử dụng;

Trong giao diện quản lý tài khoản, vào mục Thông tin người dùng;

Chọn vào biểu tượng thay đổi tên đăng nhập.

Thực hiện xác thực bảo mật theo hướng dẫn,

Nhấn chọn Đồng ý;

Mã xác nhận sẽ được gửi về email; kiểm tra email để có được thông tin này.

Nhập mã xác nhận từ email, xác thực bảo mật;

Nhấn chọn Tiếp tục;

Nhập tên đăng nhập mới (dạng email), email phụ (có thể bỏ trống), xác thực bảo mật;

Nhấn chọn Lấy mã xác nhận;

Mã xác nhận sẽ được gửi về email mới (tên đăng nhập mới / email phụ); kiểm tra email để có được thông tin này.

Nhấn chọn Tiếp tục.

Xuất hiện cửa sổ nhập thông tin xác nhận tài khoản mới, thực hiện nhập nội dung theo yêu cầu trong bảng này;

Hoàn thành chuyển đổi, sẽ có thông báo thành công.

Thực hiện đăng xuất, đăng nhập lại vào phần mềm theo tài khoản TS24 ID mới để tiếp tục sử dụng như bình thường.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.