Open navigation

Chat & HelpDesk Ticket

Chat

Chat trực tuyến tại website TS24

Kết nối Chat


Messenger

Kết nối với TS24 qua Facebook Messenger

Kết nối Messenger


Helpdesk Ticket

Hãy gửi yêu cầu cho TS24. Thông tin của quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 24 giờ.

Gửi Ticket


Ứng dụng trên di động TS24

Tải ứng dụng trên thiết bị di động để kết nối chức năng Chat, gửi Ticket với TS24.

iOS | Android


[Xem thêm trang Hỗ trợ]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.