Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.3

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông tin đơn vị: tối ưu thiết lập số.

2. Tối ưu hiển thị thời hạn gói dịch vụ.

3. Chứng từ: tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

4. Tối ưu chức năng Động bộ từ iXHD.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.3.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.