Open navigation

Ký số RemoteSigner

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện ký hồ sơ điện tử bằng hình thức ký số RemoteSigner trong ứng dụng di động SafetySigning.

Cần đảm bảo những thông tin sau đã được thiết lập, trước khi có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này:

. Đã cấu hình ký số Google Drive trong phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Đã cấu hình RemoteSigner kết nối SafetySigning trong phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Tạo cấu hình ký số RemoteSigner trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Kết nối thiết bị USB Token chữ ký số vào máy tính đã cài đặt phần mềm RemoteSigner & Konect24.

. Đảm bảo 2 phần mềm RemoteSigner & Konect24 duy trì hoạt động cùng lúc trong quá trình ký số


Hướng dẫn thực hiện

Người lập gửi hồ sơ điện tử qua Google Drive, ví dụ tại hướng dẫn này là gửi ký hồ sơ thuế điện tử (xem hướng dẫn)

Người ký hồ sơ mở ứng dụng di động SafetySigning

1. Vào giao diện Ký số;

2. Tùy chọn loại hồ sơ cần ký số trong nhóm Hồ sơ trình ký;

3. Vào bảng Chưa ký;

4. Chọn Ký ngay RemoteSigner;

5. Hiện bảng DS ký số RemoteSigner, chọn Ký ngay (*);

6. Chờ quá trình ký RemoteSigner được thực hiện;

7. Vào bảng Đã ký để kiểm tra thông tin hồ sơ sau khi quá trình ký số hoàn tất.

(*) Trường hợp có nhiều hơn 1 thông tin chữ ký số đã cấu hình để ký nhiều loại hồ sơ khác nhau (Thuế, Bảo hiểm xã hội, hóa đơn), kiểm tra chọn đúng chữ ký số để thực thực hiện ký ngay cho loại hồ sơ tương ứng.

Sau khi hồ sơ đã được ký số, người lập hồ sơ có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ từ Google Drive để nộp cho cơ quan chức năng trong phần mềm TaxOnline.

1. Vào mục Kết xuất BC;

2. Chọn HS trên Google Drive;

3. Chọn Cập nhật tình trạng để đồng bộ thông tin từ Google Drive về phần mềm;

4. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu của hồ sơ cần nộp;

5. Đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp;

6. Chọn Nộp hồ sơ;

7. Chọn để nộp hồ sơ giao dịch điện tử.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.