Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.23

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

1. Cấu hình ký số: Thêm cấu hình One Drive.

2. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021):Thêm nhóm chức năng OneDrive (Sao lưu OneDrive). Thêm chức năng lọc theo tình trạng. Thêm chức năng chọn 1000 dòng khi xuất, ký, gửi email.


Cải tiến

1. TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng xuất.

2. Hồ sơ trên Google Drive: Tối ưu tải file từ Google Drive về.

3. Xem XML hồ sơ Thuế: Tối ưu xem chứng từ khấu trừ thuế (Thêm thông tin xuất từ ứng dụng. Tối ưu chức năng xuất PDF. Thêm thông tin đã quyết toán cho cá nhân ủy quyền quyết toán thuế).

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.23.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.