Open navigation

Bộ lọc danh sách đặt hàng POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về bộ lọc danh sách đặt hàng POS trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn lọc đơn hàng trong POS theo nhiều tiêu chí khác nhau giúp bạn quản lý và theo dõi doanh số bán hàng dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Bộ lọc danh sách đơn hàng theo Đã thanh toán.

Bộ lọc danh sách đơn hàng theo Đã đăng.

Bộ lọc danh sách đơn hàng theo Invoiced ( Đã lập hóa đơn).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.