Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.18

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 25 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. iXHD: Tối ưu chức năng đồng bộ hóa đơn qua Google Drive.

2. API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v6.

3. API RemoteSigner: Cập nhật phiên bản v11.

4. API iBHXH: Cập nhật phiên bản v2.

5. API iXHD: Cập nhật phiên bản v6.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.18.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.