Open navigation

[ Mẫu cũ ] Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT) (TT92/2016)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT) (TT92/2016) áp dụng từ kỳ kê khai năm 2021 trở về trước trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Quyết toán

3. Chọn Tờ khai theo thông tư cũ

4. Chọn Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân (05/ĐK-TH-TCT) (TT92/2016)

5. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số (05-ĐK-TH-TCT)

1. Chọn Thêm lần: để hiển thị giao diện tờ khai

2. Chọn Đăng ký thuế: trường hợp chưa có mã số thuế cá nhân

Chọn Thay đổi thông tin đăng ký thuế: trường hợp đã có mã số thuế cá nhân, cần thay đổi thông cá nhân như thay đổi Căn cước công dân, địa chỉ hộ khẩu thường trú...

3. Tại mục CQT cấp cục  CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

4. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-ang-ky-thue-tong-hop-cho-ca-nhan-05-dk-th-tct-theo-thong-tu-105-2020-tt-btc-84?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.